1435327165
Oбщина

Минерални бани

ВИЖ общините (11 общини)

                                                      Телефонен указател на кметовете и кметските наместничества
 

Населено място

Име, презиме и фамилия

GSM

Стационарен телефон

1

Община Минерални бани

Мюмюн Али Искендер

-

03722/20-20

2

Ангел войвода

Екрем Зейнур Юзеир

0887414395

03709/23-37

3

Боян Ботево

Мехмедали Мехмед Бекир

0877282888

03709/23-20

4

Брястово

Станко Ванчев Янков

0885404472

-

5

Винево

Фикрет Рамадан Иса

0885934114

03709/23-15

6

Караманци

Мюрен Мехмедали Ибрям

0885693668

03709/22-20

7

Колец

Найме Мюмюнали Мустафа

0887686083

03709/26-70

8

Сираково

Иван Харалампиев Паунов

0888559853

03746/22-24

9

Спахиево

Здравка Панайотова Христова

0888562894

032222/21-10

10

Сусам

Кирил Иванов Христозов

0885404473

03724/22-24

11

Сърница

Шенол Кемал Ахмед

0879898969

03744/22-20

12

Татарево

Халил Мехмедали Салим

0885200649

03747/22-20