Миньори опазват околната среда

  • 29 май 2015, 14:30
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 577e4b33 76e8 0bff

Повече от 10 години в „Мини Марица-Изток” функционира устойчива система за опазване но околната среда. Разделното събиране, временно съхраняване и ежегодно предаване за рециклиране от сертифицирани организации на производствени, опасни и битови отпадъци е утвърдена практика. Към тези отпадъци се причисляват и излезли от употреба акумулатори, акумулаторни батерии, електрическо и електронно оборудване.


За изминалата година година във въгледбовината компания са събрани близо 10 тона от този тип отпадъци, съобщават от дружеството в навечерието на Световния ден за опазване на околната среда – 5 юни. Събрани и предадени са 3 700 тона стари електрически и електронни уреди, като са подготвени още близо 7 тона. Предадени за обезвреждане и преработване са и 16 380 тона излезли от употреба акумулатори, както 12 180т. РЕТ-бутилки.Тази година Световния ден за опазване на околната среда ще бъде под мотото „7 милиарда мечти – една планета. Грижи се за нея!“, припомнят от дружеството, което ще го отбележи с различни инициативи.