Министерският съвет намали броя на служителите в областните администрации

  • 13 май 2015, 10:58
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 57786714 2c40 1361

Министерският съвет намали общата численост на служителите в областните администрации с 27 щатни бройки с промяна в Устройствения им правилник.


Съкращенията се отнасят за областите Благоевград, Варна, Кюстендил, Перник, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, Софийска и Търговище.


Направените промени са в резултат на анализа за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден в годишния закон за бюджета.


Припомняме, че в бюджета за тази година бе предвидено ограничаване на разходите за персонал - 10 на сто в бюджетната сфера, което е свързано със съкращения в администрацията. Ограничаването на разходите за персонала ще е с близо 400 милиона лева, в това число намаляване на разходите за заплати, осигурителни вноски в бюджетната сфера с 10%, чийто ефект се оценява на над 300 милиона лева.