Министър Вълчев : Ще има промяна в механизма на делигираните бюджети за училищата

  • 02 юни 2017, 19:11
  • Default profile Автор Ирина Ангелова
Medium %d0%92%d1%8a%d0%bb%d1%87%d0%b5%d0%b2  %d0%9a%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8

От началото на следващата бюджетна година ще има промяна в механизма на делигираните бюджети за училищата. Този ангажимент фигурира и в управленската програма на правителството и е в приоритетите на МОН. Това каза в Кърджали образователният министър  Красимир Вълчев, който е на работно посещение в региона. 

Според министър Вълчев промяната във финансирането на системата се очаква да се види още през септември и октомври т. г., когато ще бъдат направени промените в Закона за предучилищното и училищното образование. Промените ще бъдат предимно по отношение на разпределителния механизъм в системата.От една страна той трябва да осигури справедливост в разпределението на средствата,тоест училищата да имат относително равни условия, по обезпечаване на учебния процес.

„По-големите училища трябва да получават повече средства от по-малките, но предвиждаме финансирането да зависи и от други фактори, а не само от броя на учениците”, обясни  просветният министър.По думите му се предвижда извън разходните стандарти да се дават средствата, които досега са били добавка основно за постоянни разходи. Вече ще има сума на училище или детска градина, която няма да зависи от броя на учениците. Отделно от това механизмът ще бъде надграден със средства, които да изравнят възможностите на училищата да провеждат една или друга политика за привличане на преподаватели в по-малките и отдалечени места и в училищата, и в детските градини, в които има концентрация на деца от уязвими групи.

"Точно тези образователни институции ще получат повече средства, за да могат да бъдат компенсирани учителите в тях за това, че работят в по-малки населени места или работят с по-проблемни ученици”, посочи министър Красимир Вълчев.

По повод увеличение на учителските заплати Вълчев потвърди, че ще   бъде изпълнен този поет ангажимент с управленската програма. Първото увеличение  ще бъде направено още през есента т . г., най-вероятно от 1 септември.В средносрочната прогноза на правителството за три години се предвижда да има увеличение с 330 милиона спрямо предходната година или за три години с 1 милиард средства.