Минно дело

  • 14 октомври 2012, 14:41
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a0667a6ceac

Град Перник е известен като Градът на черното злато. Развитието на Перник е тясно свързано с минното дело. През1891 г. е приет законът за мините и е открит първият рудник на "Държавна мина Перник" в местността Кулата. Около него са построени първите минни сгради.


Постепенно центърът на селището се премества от квартала "Вароша" около новото минно селище. През 1986 г. в Перник отваря врати Музеят по минно дело. Идеята за създаването му се появява, след като пернишки миньори посещават Музея за добив на каменна сол в гр. Величка, Полша, и Петербургския минен музей.


Музеят по минно дело в Перник не се помещава в сграда, а е част от подземна галерия. Първата копка на рудника, в който сега се помещава музеят, е направена през 1891 г. Той е действащ до 1966 г., когато залежите му са изчерпани и той е затворен, а след около 20 години е превърнат в музей.


Минният музей е единствен по рода си на Балканите. Подобни музеи има само в Белгия, Германия, Полша и Русия.


Една от атракциите за посетителите са каските, които трябва да сложат, преди да влязат в подземната част на музея. Всъщност в тунела няма никаква опасност за гостите. Галериите на старата мина са дълги 630 м, в тях са разположени около 30 експозиции, които следват развитието на минното дело в България.


В началото се минава през тунел, укрепен с тухли и дървени подпори – така, както е било в миналото. По цялото протежение на галериите могат да се видят различни съоръжения за укрепване и осветление. Представена е и експозиция на транспортната техника - различни видове локомотиви и пътнически вагонетки, повечето от които са автентични и показват прогреса в минната индустрия след 1896 г.


Посетителите могат да се докоснат и до автентични миньорски инструменти. В експозициите на музея са показани аксесоари и екипировка, минни телефони и средства за комуникация, предпазни средства, самоспасители и др.


Част от инвентара е и първият локомотив, вкаран в експлоатация в Мини Перник - Siemens от 1925 г.


Беседата и обиколката на Музея по минно дело продължава около 40 минути. Температурата в галерията е почти еднаква през цялата година, затова туристите, които посещават музея през лятото, трябва да вземат топли дрехи, защото градусите са малко над нулата.


Минната дирекция – сградата, в която се е помещавало управлението на мината, е забележителен архитектурен паметник, който съхранява произведения на изкуството и е символ на града. В партерната й част е представена музейна експозиция, проследяваща развитието на минното дело в различните му периоди, както и геологичната история и разнообразие на Пернишкия край.


В непосредствена близост до минния музей е и Историческият музей на Перник. В музея се съхраняват над 50 000 експоната, сред които и находки, открити при разкопки на средновековната крепост Кракра край Перник. Музеят съхранява още праисторическа керамика, има иконна и етнографска сбирка. Наскоро бе експониран фосил на риба отпреди 35 млн. години, открита при строежа на автомагистрала „Люлин”.


Началото


От 1892 до 1926 г. Перник бележи един от най-големия за България прираст на население – от 1 413 на 12 296 човека. Експлоатацията на въглищата дава тласък за развитието на Перник. За първи път в България с монтирането през 1895 г. на минната сепарация и нужната за нея електрическа станция пламва ел. крушка за осветление. През 1893 г. е открита гара Перник от ж.п. линията София - Кюстендил. Разраства се строителството на минни предприятия – ТЕЦ 3 000 V, открита през 1918 г, ТЕЦ 6 000 V (по-късно ТЕЦ Перник) през 1929 г., което позволява да започне електрифицирането на Перник и околните селища.


С бързи темпове се благоустроява селището - строеж на административни сгради - Общинско управление, Дирекция на минната управа и др., жилищни квартали – Инженерния, Монте Карло, Твърди ливади и др., канализиране и водоснабдяване.


Перник добива облика на индустриално селище, подобно на много миньорски селища в Западна Европа. Съвсем естествено на 26 юни 1929 г. с Указ № 402 на цар Борис III Перник е обявен за град.


В следващите години градът продължава своето индустриално развитие. През 1948 г. машинна служба при мини Перник и преобразувана в машиностроителен завод. В периода 1950- 1970 г. са започнали своята работа ТЕЦ Република, металургичен завод Ленин, завод за токоизправители, завод за заварочни машини, завод за феромагнити, завод за специални стоманени профили

Гласувайте за "Кмет на годината" за мандат 2015-2019 ТУК!