Младежи ще учат здравна IT специалност във Варна

  • 14 февруари 2020, 16:02
  • Default profile Автор Жулиета Цветкова
Medium sp

Обучение в две нови специалности - „Кинезитерапия“ и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“, предлага от учебната 2020/2021 г. Медицинският университет във Варна. Първата е за бъдещи бакалаври с редовно обучение от 4 години, което завършва с държавен изпит. За нея могат да кандидатстват всички, завършили средно образование и явили се на приемен изпит по биология в тестова форма. С полагането на този изпит кандидатите могат да избират да участват в класиране и за други специалности, уточняват от университета.

Специалността „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“ е за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Тя е проектирана да отговори на специфичните потребности на здравния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за развитието, приложението и поддържането на специфични за здравеопазването и здравните грижи софтуерни продукти и информационни масиви, както и методи за моделиране и обработка на медицински изображения и симулации за целите на практическата и научноизследователската работа. Обучението е в задочна форма с продължителност 2 години и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Това е една от няколкото предлагани специалности в университета, които могат да бъдат продължаващо обучение за лица, които не са завършили медицински специалности. Чрез нея за първи път се дава възможност на възпитаниците на медицинските колежи, завършили специалността „Рентгенов лаборант“, да получат допълнителна квалификация.

Над 20 са специалностите, по които се обучават студентите в МУ – Варна. Всички, които се интересуват от тях, могат да посетят на 20 и 21 март традиционните Дни на отворени врати в университета. В рамките им кандидатите, които искат предварително да се ориентират за възможностите за висше образование и професионална реализация, ще имат възможност да посетят четирите факултета към университета – „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Обществено здравеопазване“, както и Медицинския колеж, и да разгледат учебните бази.