Модернизират жп линия на 109 г. от София до Северна Македония

  • 16 април 2019, 11:28
  • Default profile Автор Кирил Иванов
Medium kn gjechevo

Отвориха ценовите оферти за проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница със Северна Македония“, съобщават от „Железопътна инфраструктура". Предложената цена от четиримата участници е около 152 000 лева (без ДДС).  Проектът се реализирана с финансовата подкрепа на ЕС чрез предприсъединителната програма ИСПА.  ЖП линията София-Гюешево е изградена още през 1910 г., а през 1942 г. е прокарана и 2 километра жп линия от Гюешево до границата под Деве баир. Прокопан е и 550 м тунел на наша територия, казаха жп специалисти.

Обособени са две позиции Позиция 1: „Оптимизация и актуализация на предпроектни проучвания и идеен проект за модернизация на железопътния участък Радомир – Гюешево, идейно проектиране за железопътния участък Гюешево – граница с Република Македония и изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътните участъци Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Р. Македония”:

Обединение „ИНФРА – СВЕКО“ ДЗЗД

Техническа оценка: 58,14 т.

Предложена цена: 15 972 700 лева без ДДС

ДЗЗД „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ – ТРАНСГЕО“

Техническа оценка: 60 т.

Предложена цена: 13 285 000 лева без ДДС

 Консорциум „НЕТ ИКюИ“

 Техническа оценка: 58,70 т.

Предложена цена: 13 496 111 лева без ДДС

Обособена позиция 2: „Актуализация на Подробна програма за модернизация и на Стратегията за провеждане на тръжни процедури, и изготвяне на Документация за кандидатстване за финансиране на строителството на железопътните участъци Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Р. Македония”:

Консорциум „НЕТ ИКюИ“

Предложена цена: 152 000 лева без ДДС

Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“ се финансира по Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Транс-европейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.Проектът е продължение на техническата помощ, реализирана с финансовата подкрепа на ЕС чрез предприсъединителната програма ИСПА. Целта на настоящия проект е оптимизиране на резултатите от подготвения проект по ИСПА чрез актуализиране на параметрите и стойностите на идейния проект за жп участъка Радомир – Гюешево и постигане на проектна готовност (технически проект, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за строителство на модернизацията на железопътните участъци София – Перник – Радомир, Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Република Северна Македония.