Монтана търси съдебни заседатели

  • 22 октомври 2020, 20:31
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 1

На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Монтана обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Монтана (утвърдена обща численост от 27 съдебни заседатели).

Изисквания:

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които да са навършили 21 г., но не са навършили 68 г. към момента на определянето им за съдебен заседател, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от  реабилитацията им.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

Необходими документи:

Кандидатите подават заявление /по образец/ в срок до 30.10.2020 г., в деловодството на Общински съвет Монтана, находящо се на ул. „Извора“ № 1, стая 102, в сградата на Община Монтана, придружено със следните документи:


  1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

  2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

  3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

  4. данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръщат за препоръки;

  5. мотивационно писмо;

  6. писмено съгласие /по образец/;

  7. декларация за липса на обстоятелствата почл. 67, ал. 3 /по образец/;

  8. документ за извършена проверка по реда наЗакона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. /по образец/

Всички постъпили заявления, ведно с приложените към него документи ще бъдат разгледани от Общински съвет Монтана.

За контакти:

Тел.: 096/ 300 422

Мария Петрова – сътрудник на Председателя на Общински съвет Монтана

Снимка: Pixabay

Националният конкурс „Кмет на годината“ 2020 вече тече. Гласувайте за своя кмет на kmetnagodinata.bg.