Монтана въведе умно осветление, паркиране и сметосъбиране  

  • 13 март 2020, 15:36
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%9c%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0 9

Има различни определения за това какво е „умен град“, но това, което неизменно присъства във всяко от тях, е използването на информационни и комуникационни технологии за подобряване на условията и качеството на живот на хората и оптимизиране на времето и разходите на градските администрации.

За да помагат в пълна степен, обаче, не е достатъчно да се натрупат множество отделни технологични решения. За превръщането на един град в интелигентен, то важно условие е различните системи да бъдат добре взаимосвързани, а един от най-добрите начини за това е стандартът Narrowband Internet of Things (NB-IoT).

Един от пионерите в България при внедряването на технологични решения, базирани на NB-IoT, е Община Монтана, където още през пролетта на 2018 година бяха пилотно представени първите у нас такива решения за контрол на въздуха, управление на отпадъци, интелигентно осветление и умно паркиране, разработени от технологичната компания А1.

Технологията

Решенията, които А1 разработва в помощ на умните градове, са базирани на Narrowband Internet of Things (NB-IoT). Това е технологичен стандарт, който свързва хора, места и устройства с помощта на клетъчни телекомуникационни технологии. Предвид че според глобалната асоциация GSMA очакванията са в световен мащаб до 2025 година IoT връзките да бъдат 25 милиарда, този тип решения имат всички предпоставки да бъдат с все по-голяма популярност сред новаторски настроените публични организации и бизнеса.

Основните предимства на Narrowband-IoT технологията са свързани с по-ниски разходи за устройствата, по-добро покритие, по-дълъг живот на батериите, оптимизиран пренос на данни, висока сигурност на връзката. Тази технология има потенциала да подобри управлението на градските зони, да даде по-добър контрол на администрацията и да направи градовете по-чисти.

Интелигентно сметосъбиране

Като един от лидерите в това отношение, Монтана е първата община в България с проект за иновативна система за мониторинг и анализ на сметосъбирането и сметоизвозването. Пилотният проект там показа значителни ползи както за гражданите, така и за общинската администрация и фирмите, които практически извършват сметоизвозването. С използването на умните технологии се повишава чистотата на града, пестят се време и разходи и не на последно място се осигурява възможност за по-справедливо разпределение на такса смет за данъкоплатците. С решението на А1, внедрено в града, това става посредством статистически алгоритми, приложени върху събраните данни от „умните” кофи за смет и подходящи модели за анализ на тези данни.

На база резултатите от пилота, през септември 2019 година община Монтана и А1 започнаха да разширяват обхвата на системата за интелигентно сметосъбиране с аналитични функции за цялата община Монтана. С помощта на набор от различни сензори и датчици, системата автоматично идентифицира степента на запълване на контейнерите за смет и количеството отпадъци, което се извозва с камионите. По този начин се оптимизират и генерират нови маршрути на сметоизвозващите машини на базата на анализ на събраната от сензорите информация.

Допълнително преимущество е и това, че се пести времеви ресурс, а във финансов аспект позволява, в зависимост от обхвата на проекта, да се намалят с около 30-40% оперативните разходи за сметосъбиране.

Контрол на въздуха

Решението за контрол на въздуха отчита нива на замърсяване и прахови частици, като също така измерва температура и влажност. Системата е приложима за открити и закрити пространства, а информацията се следи с помощта на уеб-базирано приложение. С помощта на решението общините ще имат информация в реално време за качеството на въздуха.

Умно осветление

Системата за умно осветление използва LED модули, за да оптимизира контрола на уличните светлини, регулирайки автоматично степента на осветеност през цялото денонощие. Модулите са съвместими със съществуващите стълбове за осветление и са лесни за адаптиране. Използването на умно осветление с помощта на Narrowband IoT технология подобрява условията на живот в градските зони и намалява с до 25% годишните разходи.

Интелигентно паркиране

Narrowband IoT решението за умно паркиране засича свободните места за паркиране, позволява запазване на паркомясто онлайн, автоматично определя най-краткия маршрут до свободното място и осъществява безкасови трансакции в платените зони. Системата осъществява централизирано следене, отчитайки тенденциите в паркирането, степента на заетост и нарушенията. Внедряването ѝ подобрява заетостта на паркоместата с до 25% и увеличава събираемостта на приходите от нарушения с до 20% на година.

Аналитично видеонаблюдение

В посока сигурността на гражданите и гостите, и опазване на общинското имущество, Монтана реализира с помощта на А1 проект за аналитично видеонаблюдение в града. Разположените в ключови точки в града над 100 интелигентни камери са включени в обща мрежа и помагат за осигуряване на безопасността на хората. Част от камерите проследяват входно-изходни точки и ключови кръстовища в града, и „засичат“ данни за превозните средства, разчитат регистрационните им номера и отчитат скоростта на движение. Това носи много ползи за превенция на нарушенията на обществения ред и за повишаване на безопасността при движение по пътищата. Системата за видеонаблюдение сигнализира на контролните органи за регистрирани нередности.

Когато новаторската визия на един град и на една технологична компания се срещнат, то е възможно една българска община като Монтана да върви уверено към целта си да се присъедини към световноизвестните умни градове като Амстердам, Барселона и Дубай.