Община Монтана се намира в Северозападна България. Това е най-голямата община в областта както по площ, така и по население. Съставена е от 24 населени места. Разположена на река Огоста, Монтана освен общински е и областен център.

Съвременният град носи името на римския град Монтана, но следите от поселищен живот в района датират от праисторически времена. На хълма “Калето” са разкрити следи от жилища от каменно-медната епоха (V-IV хил.пр. Хр.). През I хил.пр. Хр. тези земи са обитавани от тракийското племе трибали. Римляните установяват своята власт в края на I в. пр. Хр., оценявайки високо стратегическото и икономическо значение на района, с рудните си залежи и особено с възможностите за добив на злато по реките Огоста и Златица.

Монтана е и утвърден култов център. Древното скално светилище в подножието на крепостта “Монтана” вероятно е най-значителното в района. Главните божества в светилището са Диана - покровителка на Монтана и Аполон.

Името на селището се свързва етимологически с mons - планина и montani - планинци.

През Средновековието и в периода на османското владичество селището, изградено върху развалините на римския град, носи славянското име Кутловица. След Освобождението то бързо се разраства и през 1891 г., за втори път в своята история, получава градски статут. Указът е подписан от княз Фердинанд, а градът получава неговото име. В следващите години гр.Фердинанд се превръща в околийски център, пазарно средище, бележи културен напредък и има активен обществено-политическият живот. В периода 1945 - 1992 г. градът се нарича Михайловград, а от 1993 г. носи историческото си име Монтана.

Историята на региона от най-древния му период, времето на траките и римляните и Средновековието е събрана в Регионалния исторически музей. В Монтана функционира регионална библиотека “Гео Милев”, читалище “Разум” и галерия “Кирил Петров”, съдържаща повече от 2500 произведения на изкуството.

В района на античния град Монтана, в парковата среда на Попската градина е “Лападариум”-ът, показващ епиграфски паметници от римската епоха. В непосредствена близост са музейният обект Михайлова къща и православният храм “Св. св. Кирил и Методий”.

Всяко от селищата в община Монтана има свой празник, който се превръща и в своеобразно средище на духовен живот и опазване на нематериалните ценности и хилядолетна традиция на мястото.

В културния календар на община Монтана има много събития, сред които Международният фолклорен фестивал и Празниците на духовите оркестри “Дико Илиев”.

Официален празник: Отбелязва се на църковния празник Свети Дух

Контакти:

3400 гр. Монтана

ул. “Извора” № 1

тел. (096) 300 400,
(096) 394 201

факс (096) 588 391,
0884/ 917 447

montana@montana.bg

www.montana.bg