Моторни метли чистят във Видин през всички сезони

  • 16 ноември 2020, 08:30
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium img 4442

Събират падналите листа във Видин с моторни метли. Машините са четири на брой и дават възможност измитането на шумата да се извършва много по-бързо и качествено. Освен за почистването на алеите във видинските паркове, те помагат и за по-лесното отстраняване на листната маса от уличните платна.

Работниците от звено „Чистота“ с помощта на моторните метли събраха на купчини падналата шума по няколко улици в кв. „Калето“ (в района на крепостта „Баба Вида“ и музей „Кръстата казарма“). Работата продължи по ул. „Казармена“. Паралелно с това купчините листа се товарят в сметосъбиращ камион, за да бъдат транспортирани до компостиращата инсталация в Регионалното депо за битови отпадъци.

Новите машини, с които Община Видин се сдоби, са многофункционални. Три от тях могат да бъдат превърнати в моторни пръскачки. Намерението е през зимния сезон те да се използват за пръскане на тротоари и други пешеходни зони с химикали за предотвратяване на обледявания. През останалото време ще са изключително полезни при обработката на растителността срещу вредители.