Град Мъглиж е разположен в Южните склонове на Шипченско - Тревненската част на Стара планина по двата бряга на река Мъглижка. Отстои на 15 км от гр. Казанлък и на 25 км от областния център - Стара Загора.

Територия - 385 кв.км
Брой населени места - 15
Брой жители - 12 642

Официален празник: Цветница

Контакти:

Адрес: Пл.“Трети март “, № 32

тел.: 04321 / 33-01; факс: 04321 / 22-55

e-mail : ob_maglizh@mail.bg

Зелен телефон: 04321 / 3303