Мъртва риба и край Велинград

  • 06 юни 2015, 17:55
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a576f77e2e7

Експерти на РИОСВ-Пазарджик провериха сигнал за измряла риба в река Луковица край Велинград, подаден в петък. Проверката на екоинспекцията на посоченото място започнала рано тази сътрин. Огледът на участъка от реката констатирала наличие на около 100 екземпляра измряла риба от видовете кефал, мряна и бабушка.


Извършен оглед на речното корито не установило заустване на производствени отпадъчни води. По течението на реката са забелязани живи екземпляри от изброените видове, което води до извода, че замърсяването е било или залпово, или следствие от нерегламентиран улов на риба. Директорът на РИОСВ-Пазарджик е уведомил незабавно МОСВ и Директора на БД ”Източнобеломорски район” за предприемане на последващи действия по компетентност – вземане на водни проби, анализ на резултатите от тях и причините за инцидента.