Музеите в Бургаско все по-посещавани

  • 15 юни 2019, 16:29
  • Default profile Автор Александра Петрова
Medium bc663d977109f81ed3ca28ed3e24ae84

Музеите, намиращи се на територията на област Бургас, привличат все повече посетители.Това показват официалните данни на Националния статистически институт за 2018 г.

За миналата година експозициите са били разгледани общо от 252.8 хил. души. Сравнено с 2017 г. посетителите са се увеличили с 9.8%.

В дните със свободен вход са осъществени 13.5% от посещенията на музеите (34.1 хил.). Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите - с 4.5 хил., или с 3.3% спрямо предходната година.

Общият брой на персонала на музеите в областта през 2018 г. е 127 и се увеличава с 1.6% в сравнение с 2017 година.

Към 31 декември 2018 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, със 100 хил. фондови единици. В сравнение с 2017 г. техният брой намалява с 3.5%. Цифровизирани са 16.7 фондови единици, което е с 44.3% повече в сравнение с предходната година.