На 31 октомври изтича срокът за плащане на данъци в Мездра

  • 15 октомври 2020, 08:31
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 1

Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона за местните данъци и такси на 31 октомври 2020 г. изтича крайният срок за плащане на:

Данък върху недвижимите имоти;

Такса битови отпадъци;

Данък върху превозните средства;

Патентен данък.

Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ ЕАД - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:

44 14 00 - патентен данък,

44 21 00 - данък върху недвижимите имоти,

44 23 00 - данък моторни превозни средства,

44 24 00 - такса битови отпадъци.

• на касите на Община Мездра в Центъра за информация и административни услуги на гражданите, включиттелно чрез ПОС устройство,

• на касите на „Български пощи“ ЕАД,

• в офисите на „Изипей“ (Easypay) АД,

• в „Обединена българска банка“ (ОББ) АД,

• в Банка „ДСК“ ЕАД,

• в Кметствата по населени места.

Снимка: Pixabay

Започна националният конкурс "Кмет на годината" 2020. Гласувайте на kmetnagodinata.bg от 15 до 29 октомври!