Наблюдават резерватите в пазарджишко срещу пожари

  • 01 юли 2015, 11:50
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 4e5a2805 fe9e d340

Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите в Пазарджик засилва контрола по опазване на резерватите в региона с цел недопускане възникването на пожари. За предотвратяване появата на пожари в границите на защитените територии е организирано наблюдение по утвърден график и сформирано противопожарно звено от служители на инспекцията.


В случай на пожар в резервата или района на резервата са изготвени схеми за оповестяване на бедствието, планове за противопожарно устройство и действия при пожари, съобщиха от екоинспекцията. За гасене на огъня при възникнал пожар в границите на резерватите са осигурени средства и материали за противопожарна защита - лопати, пожарогасители, пръскачки и др.


Периодът от 1 април до 31 октомври ежегодно се обявява за пожароопасен сезон в защитените територии със заповед на министъра на околната среда и водите. Заповедта цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии. Описани са и задълженията на кметовете на съответните общини, в обхвата на които попадат защитените по закон територии. В случай на пожар те трябва да организират доброволчески групи от местното население за гасене на пожарите. На нарушителите на заповедта ще се налагат глоби, предупредиха еколозите.