Над 100 000 човека са гледали събитията на фондация „Русе-град на свободния дух“

  • 23 януари 2015, 18:08
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 54c28cff4650d

81 събития са били реализирани през 2014 г. в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“. Голяма част от тях са се откроили със своята иновативност и мащабност, стана ясно на пресконференция днес. Създадени са 156 творчески продукта. Дългият списък от събития стана възможен благодарение на 30 проектни екипа, 3382 активни участници в осъществяването им, 34 доброволци и 89 партньорства, изградени в контекста на кампанията през 2014 г. В резултат, близо 102 000 русенци и гости на града съпреживяха една динамична и пъстра година на фестивали, концерти, творческо експериментиране и споделени емоции. 


През 2014 г. фондацията създаде фонд „Лицата на Русе“, който стимулира дейността на талантливи хора, изявяващи се в различни сфери на науката, изкуството, образованието и културата. 6 учители бяха удостоени с титлата „посланик на свободния дух“, бяха подпомогнати международните изяви на 4 талантливи млади русенци и 6 творчески екипа.


Това стана възможно и благодарение на 28-те представители на бизнеса, които подадоха  ръка на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и доказаха, че в основата на успеха стои пълноценното сътрудничество между публичните институции, бизнеса и гражданското общество.


Данните бяха изнесени на пресконференция във връзка с представянето на отчета на фондацията за 2014 г. На събитието присъстваха Председателят на УС и зам.-кмет по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, членовете на УС Ирена Петрова - директор на дирекция „Култура и образование“, Мария Георгиева - гл.експерт „Връзки с обществеността“, Елена Минкова – изпълнителен директор на фондация „Русе – град на свободния дух“ и екипът на фондацията.


“Сред основните цели, които постигнахме през изминалата година са децентрализирането на културните политики, реализирането на нови сътрудничества и поощряване създаването на капацитет в неправителствения сектор“, каза д-р Карапчански.


Фондацията ще продължи  да работи в тази посока и през 2015 г. с цел да провокира иновативни творчески идеи, които да превърнат кампанията „Русе-град на свободния дух“ в споделена кауза.