Над 100% е изпълнението на приходите в Ловеч

  • 04 януари 2019, 19:20
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium %d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%8f %d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0

Изпълнението на приходите по местни бюджети в Община Ловеч за 2018 г. е 101.24 процента, или на „плюс“ със 79 451 лв., съобщи кметът Корнелия Маринова.

Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост пък е преизпълнена  с 31 000 лева. Това означава, че планът по Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост е изпълнен на 102.09 процента.

„Акцентувам върху това, защото винаги някой казва, че не се планира както трябва, че е занижена приходната част. Бяхме атакувани в един момент и че е завишена приходната част. Очевидно, спазвайки указанията, които Министерството на финансите поставя пред общините, ние планираме достатъчно точно. И освен това работим достатъчно добре, за да постигнем висока събираемост, за да си изпълним плана по различните приходни части, за да можем да осигурим и нормалното функциониране на всички дейности“, допълни кметът Корнелия Маринова.

По отношение на Програмата за управление и разпореждане с имоти най-добри показатели са при приходите от наеми на земя, там изпълнението е над 135 процента, а при технически услуги за горските територии – 137 процента. Има и параграфи, по които не са достигнати 100 процента събираемост. Например твърде ниска е тя (52,55 процента)  от постъпления от продажба на сгради, а причината е, че не са реализирани съответните сделки, поясни кметът на Община Ловеч.