Над 2 млн. лв. спестиха в "Мини Марица-изток" от европроект

  • 23 януари 2018, 18:04
  • Default profile Автор Цвети Василева
Medium bager ers 710

От намалено потребление на реактивна енергия са постигнати икономии в размер на 2 389 646 лв. за 2017 г., съобщиха от въгледобивното дружество „Мини Марица-изток”.

Намаленото потребление е в резултат на успешно завършен проект за компенсиране на реактивната енергия, консумирана от тежкото минно оборудване.

Дейностите са извършени по договор „Проектиране, доставка и монтаж на оборудване за компенсиране на реактивната мощност на тежкото минно оборудване в „Мини Марица-изток”, изпълнен от „Сименс“ ЕООД.  Общата стойност на Договора е 898 668, 79 евро, като 70% от тях са безвъзмездна финансова помощ осигурена от Международен фонд „Козлодуй” администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие. Компенсирането на реактивната мощност на тежкото минно оборудване е изпълнено индивидуално и обхваща 180 минни машини. Инсталирани са кондензаторни батерии, а старите маломаслени прекъсвачи са подменени с вакуумни контактори.  

Освен положителния финансов ефект за Дружеството, с изпълнението на проекта е оптимизирана работата на трансформаторите, захранващите линии и апаратура, намалени са загубите при пренос на енергия и падовете на напрежение.

Постигнатите технико-икономически резултати са свързани в дългосрочен план с приоритетите за енергийното стопанство на „Мини Марица-изток” за повишаване на енергийната ефективност.