Над 30 млн. лв. евроинвестиции за образование във Варненско

  • 03 април 2019, 15:07
  • Default profile Автор Жулиета Цветкова
Medium 3 %d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3

Инвестициите в образователната инфраструктура на Варненска област през програмния период 2014 - 2020 г. надхвърлят 30 млн. лв., от които 19 млн. лв. са за обновяването на 9 общински училища и 3 детски градини в морската столица. Това бе отчетено на провелия се в Юнашкия салон във Варна граждански диалог, посветен на развитието на образованието.

Във форума, организиран под мотото „Европа в нашия дом”, взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, областният управител Стоян Пасев, кметът Иван Портних, народни представители, общински съветници, ректори на университети, шефът

на Регионалното управление на образованието Венцеслава Генова, преподаватели и директори на училища, детски градини и други институции, граждани.

„Провеждаме последователна политика за увеличаване на приема във висшите училища в направленията с очакван недостиг на кадри за пазара на труда – педагогическите, инженерните, природо-математическите и аграрните”, заяви министър Вълчев, изтъквайки усилията на правителството да обвърже пазара на труда с пазара на образование. Той отчете, че се предоставят допълнителни стипендии за студентите, които изберат специалностите с очакван недостиг на кадри, а висшите училища получават и допълнително финансиране за тези специалности.

„Образователното и икономическото ни развитие зависи главно от учителите, затова правим всичко възможно не само с увеличението на заплатите, но и с новата ни национална програма „Мотивирани учители“ да привлечем повече млади хора в професията”, обясни министърът. По думите му основната задача на учителя е да накара учениците да учат, затова той трябва да бъде подкрепен да бъде иноватор в учебния процес, да използва много повече методи, да се насърчава активното участие.

„Създаваме съвременна база за обучение на деца, ученици, студенти, но сградите без всички Вас не могат да дадат образование на младите хора. Именно образованите млади хора са големият капитал на града ни, който преподавателите създават и развиват”, заяви в приветствието си към присъстващите кметът на Варна. „Благодарни сме и за добрия социален диалог със синдикатите и работодателските организации, за подкрепата на

правителството и на министерството на образованието, което ни съдейства да получим от държавата терените за нова сграда за Математическата гимназия”, изтъкна Иван Портних. Той информира, че общината продължава изграждането на нови спортни площадки, поетапно предприема обновяване в съответствие с всички европейски изисквания на площадките за игра в детските градини. „В общинския бюджет са заложени средства за проектиране и изграждане на нова сграда на ДГ „Иглика”, както и за нова сграда към ДГ „Карамфилче”, каза още кметът.

Варненският народен представител от Парламентарната група на ГЕРБ и член на комисията по образование към 44-то НС Таня Петрова съобщи, че още тази седмица ще влязат за разглеждане на първо четене промените в закона за социалното подпомагане, които обвързват социалните и семейните помощи с редовната посещаемост на децата в училище и детска градина. „Чрез предвидения законов регламент даваме ясен сигнал за приоритетно и

дългосрочно решаване на проблема с изключването на деца от образователната система. Съгласно промените помощите ще се спират за година при неизвинени отсъствия за 3 дни на деца в предучилищен етап на обучение, както и при 5 неизвинени отсъствия на ученици в рамките на един календарен месец”, обясни Петрова. Тя информира още, че се предвижда помощта от 250 лв., която се отпуска за първокласниците, вече да се получава на две части – в началото на учебната година и в началото на втория учебен срок.

В рамките на дискусията бяха отправени редица въпроси и предложения, свързани с квалификацията на учителите, електронните дневници, учебните програми, дисциплината на

учениците, необходимостта да се работи за въвеждането на едносменен режим в училищата. Обсъдена бе и ролята на европейското финансиране за развитие на образователната среда. Подкрепа чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ се осигурява за висшите училища във Варна, като се обезпечават ремонти в Техническия университет и Икономическия университет, модернизиране на 3 лаборатории във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и 4 помещения в Корпус А и Б на Института по металознание към БАН.