Над 3000 данъкоплатци от Велико Търново са използвали електронен подпис

  • 19 май 2015, 09:11
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a088b2843a6

Със 700 повече в сравнение с миналата година са подадените данъчни декларации по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане от великотърновските данъкоплатци. В НАП са постъпили 11 341 бр. от декларациите, съобщиха днес от пресцентъра на приходното ведомство. Предпочелите интернет юридически лица са се увеличили спрямо предходната кампания – 6682 към 5811 декларации. Данъчните служители в града са обработили всички декларации.


Декларациите по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в ТД на НАП В.Търново, подадени до края на април, надхвърлят 18 хиляди. През 2014 г. са подадени 17 879 бр. Разликата се дължи на допълнително подадените декларации във връзка с отмененото облекчение за възстановяване на внесения данък от лицата, работещи на минимална заплата през 2014 г.


Да внесат декларации лично в приходната агенция са избрали 8 768 лица. По интернет са попълнени и изпратени 4 609 бр. декларации. От тях 3 029 души са използвали електронен подпис, а други 1 580 са предпочели новата електронна услуга - Персонален идентификационен код (ПИК). За сравнение, миналата година по интернет (с електронен подпис) са изпратени 2 791 данъчни декларации. Ръстът в тазгодишната кампания се дължи на улесненото подаване с ПИК.