Над 90 % от професорите и доцентите в свищовската академия не искат проф. Димитрова за ректор

  • 22 януари 2016, 18:16
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 557644d9 7223 32aa

Над 90 % от професорите и доцентите в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, които са на основен трудов договор, заявиха категоричен вот на недоверие към избраната за ректор на 28 май 2015 г. проф. Теодора Димитрова, съобщиха днес от пресцентъра на висшето училище. Позиция те изразиха на проведено на 21.01.2016 г. събрание на академичния състав от професори, доценти, главни асистенти, старши преподаватели, асистенти и преподаватели. По правилника на висшето училище всички преподаватели на академична длъжност професор и доцент (хабилитирани преподаватели) формират 70% от състава на Общото събрание, което избира ректор и академичен съвет.


В резултат на съгласувана с МОН процедура се проведе саморазпускане на Общото събрание, което на 28.05.2015 г. избра за ректор проф. д-р Теодора Димитрова. Саморазпускането се извърши чрез лични писмени заявления от хабилитираните преподаватели до председателя на събранието, заведени по надлежен ред в деловодството на Свищовското висше училище. От общо 80 хабилитирани преподаватели в Академията, вече 74 са подали заявления. С това действие практически се делегитимира органът, провел оспорения с множество съдебни дела избор за ректор на проф. Димитрова, и като последица се прекратява нейната претенция за ректорския пост.


По време на събранието, по инициатива на представител на синдикатите, бе подкрепена и подписка на академичния състав на СА „Димитър А. Ценов”, с която се даде категоричен писмен положителен вот в три насоки. Първо, отзоваване на проф. д-р Теодора Димитрова Петрова от оспорената й по съдебен ред позиция на Ректор (към 28.05.2015 г.) на СА „Димитър А. Ценов”, с изискуемото мнозинство по чл. 35 от Закона за висшето образование. Второ, заявяване воля за провеждане през 2016 г. на избори за органи за управление на висшето училище – общо събрание, ректор и академичен съвет, в предоставения от МОН мандат на проф. д-р Марияна Божинова като ВрИД ректор. Трето, призив към проф. д-р Теодора Димитрова Петрова за прекратяване на всички заведени съдебни дела, които унищожават настоящето и бъдещето на СА „Димитър А. Ценов” в навечерието на 80-та годишнина от откриването на висшето училище на 8 ноември 1936 год. Подписката бе подкрепена веднага след събранието от 141 хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, от присъствалите в залата 181.


С тези две инициативи Стопанска академия „Д. А. Ценов” предложи институционално решение на кризата с ректорското ръководство, довела до намеса на министъра на образованието и науката чрез последователно назначаване на двама ВрИД ректори. С оглед на полученото категорично мнозинство в подкрепа на саморазпускането на Общото събрание и паралелен вот на недоверие към проф. Теодора Димитрова се отправя силен и недвусмислен сигнал към инстанциите на административния съд за ускорено приключване на множеството заведени съдебни дела и „пътна карта” към избори на легитимни органи за управление на едно от най-старите висши училища в Република България, основано с дарението на Димитър Ценов от 1 септември 1912 год. и дало на България над 140 хиляди икономисти, допълват от Академията.