Наливат над 350 хил. лв. в най-голямото врачанско село

  • 28 май 2020, 17:55
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium 100569478 167031454787775 4629683666564415488 o

Строителна площадка за обект: "Рехабилитация на улица "Стефан Стамболов " в село Селановци откриха днес.

Отсечката, която ще бъде възстановена, е от кръстовище на път III-306 до о.т. 43, с обща дължина на участъка 581 метра. Стойността на обекта на предвидените строително-монтажни работи е 354 642,69 лв. с ДДС, казаха от общината в Оряхово.Дейностите включват полагане на асфалтова настилка, подмяна на бордюри, вертикална и хоризонтална маркировка.Проектът се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.001-0060-C01/08.05.2019 г. за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на територията на Община Оряхово, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.

 

снимки: община Оряхово