Напрежение в Бобошево заради заплатите на новите съветници

  • 01 декември 2019, 10:25
  • Default profile Автор Кирил Иванов
Medium picture 031

Подписка върви в малката община Бобошево заради гласувания размер на  заплатите на ноизбраните общински съветници, казаха администратори. В градчето вървят прения и коментари колко трябва да взимат общинарите. Според решение на самите съветници председатеят на минипарламента ще взима 80% от възнаграждението на кмета на общината, което е 2 200 лева месечно, в предишния мандат заплатата на председателя е била 60%. Според решението на последната сесия председел на постоянна комисия ще взима 70%, а член на комисията - 60% от  средната брутна заплата на общинската администрация, която за м. октомври т.г. е 938 лева. Или един съветник, а те са 11, ще взима по около 660 -700 лева.

Недоволството идва от това, че за заплати на съветниците и за издръжката на съвета ще отиват почти всички постъпления от местни налози и такси за общината, което създава големи трудности за бюджета за догодина. Шефът на общинския съвет в Бобошево Стефан Тачев каза, че при съставянето на бюджета могат да се обсъдят по-ниски нива в заплащането, но и при администрацията. Както и да има пълна прозразчонст кой какво работи и по колко взима в кметския екип.