Наш проект на първо място в Латвия

  • 06 януари 2021, 10:01
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%97%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5 %d0%b8 %d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b6

Проект, разработен и реализиращ се от две български неправителствени организации спечели надпреварата, организирана от Министерството на образованието и науката на Латвия. Той е в сътрудничество с Агенцията за международни младежки програми, Асоциацията на латвийските общини и Асоциацията на латвийския младежки съвет за „Най-смел проект” в конкурса „Най-добри в работата с младежи през 2020 година“

Проектът CODE (Компетентни възможности за цифрова заетост) е разработен от две русенски неправителствени организации, а именно Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, заедно с Агенция за развитие на човешките ресурси. Той е подаден от организациите и одобрен от Норвежкия фонд за младежка заетост. Водещ партньор по проекта е Агенция за развитие на човешките ресурси от Русе.

Проектът е в резултат на дългогодишния опит на двете организации при разработването на концепции за развитие на регионите и иновативни методи за обучение. Те са прилагани в редица страни от ЕС и много малко чрез български програми.

Иновативното и смелото в проекта е методиката при работа с младежи и разработените педагогически методи на обучение.

Основната цел на проекта е да се даде възможност на младежи от слабо развити региони да получат качествено образование в сферата на креативните индустрии. Целта е тези младежи да останат в своите населени места и да работят дистанционно в най-бързо развиващите се сфери на креативните индустрии, а именно - гейминг индустрията, анимационната индустрия, кино и др., което ще доведе до развитие на регионите.

Проектът се реализира с организации от Италия, Естония, Гърция, Латвия и Румъния.

Екипът на латвийския партньор- фондация „Palidzesim.lv“ подаде проекта за конкурса, организиран от Министерството на образованието и науката на Латвия в сътрудничество с Агенцията за международни младежки програми, Асоциацията на латвийските общини и Асоциацията на латвийския младежки съвет.

На 28 декември 2020г. проект CODE бе определен за „Най-смел проект”!

Всички партньори благодарят на ЕИО и Норвежкия фонд за младежка заетост, както и на страните донори: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, че оцениха и финансираха с 85% безвъзмездни средства проекта.

Проектът CODE е субсидиран със сумата от 2 300 000 € от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия фонд за младежка заетост. Целта на проекта CODE е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност.