Несебър въвежда "Синя зона"

  • 11 август 2020, 11:57
  • Mini %d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0 Автор Иглика Горанова
Medium %d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%8f %d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b01

Общинският съвет в Несъбър публикува наредба за обществено обсъждане, с която определя зони за платено и преференциално паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 3 т. и на автобуси до 12 пътнически места, в определени дни на седмицата, часове на денонощието, на райони, пътища и части от пътища, публична общинска собственост, с граници и цветова индивидуализация. Според наредбата режимът на паркиране на „Синя зона“ ще е валиден за всички дни от седмицата в часовия диапазон от 09.00 ч. до 19.00ч. по схема за организация на движението. Това е пореден опит на общината да въведе "Синя зона". През 2018 г. официално бе обявено такова намерение. 

Според текста на наредбата кметът на Община Несебър  ще въвежда със заповед в експлоатация райони, пътища и части от пътища, определя временни и постоянни ограничения при паркиране. той ще се сйоброзява със схемите, приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци и улици от зоните. Със заповед кметът има право да ограничи временно – за срок до 14 дни, частично или цялостно, достъпа до райони, пътища и части от пътища от зоните, в случаи на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от частен или обществен характер.

В мотивите за наредбата пише, че така ще се уредят законовите предпоставки на условия и контрол, необходими за въвеждане на предвидения ред на платено и преференциално паркиране. И че по този начин ще се предостави алтернатива на масовото безконтролно паркиране. Подчертано е, че с въвеждането на "Синя зона" ще се гарантира правото на живущите да ползват режима на локално паркиране в близост до постоянния си адрес. Предлаганото изменение ще даде възможност да се осъществи контрол при паркирането на постоянно нарастващия брой автомобили в тези райони.

Общината се надява с част от събраните приходи от дейността да се финнасират ремонти на тротоари, поставяне на нови знаци, обновяване на вертикална и хоризонтална маркировка.