Кметство Обзор  код за гр.Обзор  0556      
Кмет-кметство     кабинет 5 Христо Янев Янев 3 51 10   kmetstvo obzor@abv.bg
Ст.експерт           кабинет 5 Йорданка Миткова Пурнарева 3 51 11   kmetstvo obzor@abv.bg
Ст експерт Култура          кабинет 4   3 51 09    
Ст. Специалист Пазари   кабинет 9   3 51 17    
Счетоводство и ТРЗ   3 51 19; 3 51 20    
Мл.експерт- инв.контрол    кабинет 7   3 51 08    
Мл.експерт- Контрол върху строителството   3 51 13    
Изпълнител- касиер                    кабинет 3   3 51 07     
Специалисти УТ    кабинет 8   3 51 15;3 51 16    
Местни данъци и такси             кабинет 10   3 51 18    
  Фронт офис        
Касиер- местни данъци и такси   3 51 03    
Изп.- гр.регистр.   3 51 12     
Фронт офис   3 51 00    
Информация- пропуск   Вход   3 51 22     
  БКС            кабинет 2        
Ръководител Б К С      Мария Колева Тодорова 3 51 06    
Проверител                    3 51 05    
Еколози      кабинет 1   3 51 04    
Архив           етаж 3   3 51 23    
Инфо център   3 51 24    
МВР Патрул полиция   0894/455182  
Участък полиция     0894/455191  
Общинско звено за самоохрана     0894/455184  
Мл.кухня Обзор     0893/505269  
Кметство гр.Св.Влас        
Кмет - кметство Иван Йорданов Николов 6 82 21    
Гл.експерт   6 86 78    
Ст.експерт ТРЗ и ЛС   6 82 24    
Ст.експерт Екология   6 90 72    
Експерти и специалисти   6 90 70; 6 90 72    
Мл.експерт   6 86 88    
Гл.специалист ГРАО   6 82 24    
Касиер-домакин   6 86 33    
Изп.- гр.регистр.   6 82 34    
БКС- Св.Влас, Ръководител-чистота    6 87 22    
1 2 3 4 5
Кметство с. Равда        
Кмет-кметство  Андон Петров Бакалов 6 62 36   ravda_kmet@abv.bg
Счетоводство, ТРЗ   6 63 38; 6 62 39    
Каса   6 62 46    
ГРАО   6 62 37    
Ръководител отдел "Чистота и озеленяване" Стоян Петров Голев   0893/303744  
Приемна на Полиция    6 62 97    
Кметство Оризаре  код за с.Оризаре  0556      
Кмет - кметство Неделчо Славов Недялков 3 82 10    
Специалист гр.регистрация   3 83 10    
Кметство Гильовца  код за с.Гильовци  0556      
Кмет -кметство Жельо Кръстев Желев 3 84 10    
Специалист гр.регистрация Костадинка Щерева Янкова 3 84 20    
Кметство Кошарица  код за с.Кошарица  0556      
Кмет -кметство Павел Желев Павлов 6 11 12    
Специалист гр.регистрация Атанаска Йорданова Стратиева 6 11 14    
Кметство Тънково  код за с.Тънково  0556      
Кмет -кметство Христо Николов Николов 6 20 33    
Специалист гр.регистрация Катя Николова Желева 6 22 02    
Кметство Баня  код за с.Баня 0556      
Кмет -кметство Емил Димитров Огледалов 3 72 20    
Специалист гр.регистрация Милена Апостолова Чакърова 3 72 10    
Кметски наместници        
Кмет.наместник с.Паницово Петранка Иванова Кръстева 0556/32378    
Кмет.наместник с.Раковсково Димитринка Георгиева Янева 0556/32249    
Кмет.наместник с.Приселци Албена Веселинова Купенова 0556/32269    
Работник- с.Емона Тихомир Николов Калпаков 0556/37111