1435326079
Oбщина

Николаево

ВИЖ общините (11 общини)

Град Николаево е административен център на общината. Общата площ на гр. Николаево е 14.867 км2. Разположен е в централната част на Република България, в източния край на Розовата долина, между Стара планина и Средна гора, по поречието на река Тунджа. Хълмът Хасара /Асара/ се намира от северната му страна. На североизток от него е южният край на историческия проход „Хаин боаз”. На юг селището е разположено до левия бряг на р. Тунджа с николаевски землища и от южната страна на реката. На изток тече р. Радова, продължение на реките Хаинбоазка и Лазовска. На запад градът граничи със землището на с. Нова махала.

Общинска администрация

гр. Николаево
ул. Г. Бенковски № 9
тел: 04330 2040
факс: 04330 2121
e-mail: obnikolaevo@mail.bg

Общински съвет 
гр. Николаево
ул. Г. Бенковски № 9
тел. 04330 /2040 вът. 30
е- mail : obsn_vo@ abv.bg