1435326079
Oбщина

Николаево

ВИЖ общините (11 общини)

КМЕТСТВО НОВА МАХАЛА

Село Нова Махала се намира в източния край на Розовата долина.Населението наброява  867 жители.
На територията на селото има Земеделска производителна кооперация.
В Нова Махала има начално училище в което учат 46 деца от първи до четвърти клас и детска градина, която се посещава от 39 деца.
На територията на селището съществува читалище, което има много добра дейност за възстановяване традициите на населението.Самодейните колективи на читалището възстановяват старите български обичаи, песни и танци.

КМЕТСТВО ЕЛХОВО

Село Елхово се намира в източната част на Розовата долина.Отстои на 30 км. от гр. Стара Загора, гр. Казанлък и гр. Нова Загора и на 10 км. от магистралния път София – Бургас. На два километра северно преминава река Тунджа.
Има удобно географско климатично, почвено и икономическо разположение.
Територията на кметството обхваща 47230 дек.
Гордост на селището е  Народното Читалище „ Христо Смирненски” което съхранява и развива културните традиции на населението.
Най- малките – децата до 6 годишна възраст се радват на добри условия за игра и възпитание в ЦДГ „ Еделвайс”, богати са и традициите в областта на знанието – НУ „ Братя Жекови”.

КМЕТСТВО ЕДРЕВО

Едрево е старо селище, възникнало по време на  османското иго. Първото име на селището е било Балабанлии.
Село Едрево се намира в северното подножие  на Сърнена Средна гора .
Населението наброява 581 души занимаващи се предимно със земеделие.Климатичните и почвените условия благоприятстват  развитието най – вече на лозя и етерично – маслени култури.
Децата на Едрево се обучават и възпитават в НУ „ Васил Левски”и ЦДГ” Кокиче”.