Николова: Борим демографската криза с нова стратегия

  • 15 март 2019, 16:35
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b0 %d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0

В демографски план намаляването и застаряването на населението се очертава като дълготраен проблем за България. Това каза вицепремиерът Марияна Николова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос за демографската криза, съобщи Агенция „Фокус". 

„Основният стратегически документ в отговор на демографските предизвикателства е приетата от Министерския съвет актуализирана национална стратегия за демографското развитие на населението 2012-2030 г.“, обясни Николова. Тя уточни, че като положителни тенденции за 2017 г. могат да бъдат посочени намаляването на детската смъртност, задържането на тоталния коефициент на плодовитост на нива, близки до средния за ЕС, увеличаването на средната продължителност на живота, увеличаване на браковете, намаляване на разводите, подобряването на жизнения стандарт и начина на живот.

„Доходите на българските домакинства продължават да нарастват през 2018 г. Доходът от работната заплата формира над 95% от общия доход на домакинствата. Това е резултат от устойчива ръст на заплатите, високата заетост и рекордно ниската безработица“, заяви Николова.

Вицепремиерът посочи, че данните за разходите на домакинствата показват намаляване на разходите за храна. „Намаляването на относителния дял на средствата за задоволяване на основни жизнени потребности е индикатор за подобряване на жизненото равнище“, каза още тя. Вицепремиерът допълни, че през 2017 г. и 2018 г. средната работна заплата отбеляза почти 10% ръст. 

„Решаването на демографските проблеми в дългосрочен план изисква устойчиво мобилизиране на целия наличен ресурс и използване на всички налични инструменти на държавата. В демографски план намаляването и застаряването на населението се очертава като дълготраен проблем за България. Затова и отговорът на това предизвикателство трябва да се насочи към прилагане на конкретен подход и развитие на интегрираната политика“, каза още Николова.