Нов данък вдига цените на таксиметровите превози в Ловеч

  • 07 септември 2016, 15:44
  • Default profile Автор Атанас Кирачин
Medium taxi

такси

Обществено обсъждане на проект за изменение на Наредбата за местните данъци и такси ще се състои днес от 17 часа в залата на Общинския съвет в Ловеч. Сред най-горещите теми е въвеждането на данък върху таксиметровия превоз за пътници за 2017 г. в размер на 720 лв.

Според проекта данъкът ще се дължи за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. Сред аргументите на администрацията за новия налог е необходимостта от актуализиране  на наредбата в съответствие с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси  във връзка с предвиждането на данък върху таксиметров превоз на пътниците. С измененията в Закона се дава възможност на общинските съвети да определят размера на данъка за съответната година в границите от 300 до 1000 лева. Според проекта  таксиметровите шофьори на пътници в Ловешка община през 2017 г. трябва да заплащат данък от 720 лева. При това положение приходите от този данък ще бъдат 108 000 лева.

Асоциацията на таксиметровите синдикати – Ловеч,  внесe своето становище в  Общината. В него таксиметровите шофьори заявяват готовността си за протестни действия, ако не се приеме минималната ставка на данъка от 300 лева или близка до нея.  Те заплашват и с нова, по-висока цена на услугата. „Неясен е въпросът защо предлаганият данък е значително по-висок от този, приет в общини с по-голям брой население и с по- висока промишлена активност като Плевен и Кърджали (450 лв.), Велико Търново (550 лв.), Добрич (590 лв.), Благоевград (600 лв.)“, пише в становището.

Проектът за промени на Наредбата за местните данъци и такси предвижда и  увеличение на данъка върху недвижимите имоти за физически лица от 1,7 на хиляда върху данъчната оценка на 1,9 на хиляда върху данъчната оценка. Очакваните постъпления за 2017 година от този данък са 1 325 000 лева, или  увеличението от постъпленията в общинския бюджет ще бъде с около 40 000 лева повече от досегашните.

Предстои и повишаване на данъка върху превозните средства, който според администрацията, към момента  е много близко до минималната граница, определена от ЗМДТ за този местен данък. Предложението за увеличаване на размера на данъка върху превозните средства е направено с цел продължаване на процеса на финансова децентрализация и осигуряването на повече собствени приходи,  необходими за финансовото оздравяване на Община Ловеч, са аргументите на администрацията. Очакваните постъпления за 2017 година от данък върху превозните средства са в размер 1 450 000 лв.