Нов социален проект за патронажна грижа стартира Плевен

  • 02 юли 2019, 15:29
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium cvetq3

Община Плевен подписа договор за финансиране изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен”. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и е на стойност 773 978,08 лв. Ще бъдат обхванати 334 лица от всички 25 населени места в общината. Целевата група са възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства. Ще бъде прилаган комплексен подход за предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социално услуги на територията на общината. Чрез проекта ще се предоставят интегрирани мобилни услуги чрез съчетаване на действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални, здравни и психологически в общността или в домашна среда; ще се оказва подкрепа за организиране на ежедневието и създаване на условия за социални контакти.  

Срокът за изпълнение е 22 месеца, дейностите започват от юли т.г.