Нова линейка за интензивно лечение получи ЦСМП-Благоевград

  • 17 юли 2019, 15:52
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium 779

С тържествен водосвет, отслужен от отец Андон Шовулев, бе осветена първата линейка, доставена на Центъра за спешна медицинска помощ-Благоевград по проект за модернизация на спешната помощ в България.

На церемонията присъстваха областният управител Бисер Михайлов, директорът на ЦСМП - д-р Красимир Михайлов, лекари, медицински сестри и шофьори на линейки.

Линейката е доставена по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се  финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез  Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с общ бюджет 163 897 815,62 лв. и срок за изпълнение – три години.

Той обхваща доставката на 400 оборудвани медицински превозни средства в цялата страна, както и строителство, реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ и модернизиране на помещенията, чрез доставка на оборудване и обзавеждане.

Предоставената линейката е от тип С, предназначена е за превоз, интензивно лечение и мониторинг на пациенти. Разполага с необходимото за целта оборудване, което включва кислородна инсталация; дефибрилатор с ЕКГ; инфузионна помпа; респиратор/апарат за механична вентилация; аспиратор – стационарен и мобилен и др. Оборудвана е и с GPS устройство и паник бутон.

Към момента системата за спешна медицинска помощ в страната разполага с 693 санитарни автомобили/линейки, а ЦСМП Благоевград има на разположение 39 линейки, които обслужват 17 мобилни екипа в Пиринския край. Предстои поетапна подмяна на 17 линейки за всички мобилни екипи на ЦСМП- Благоевград.

„Щастлив съм, че днес правим първата крачка към изпълнението на този мащабен инвестиционен проект, с който се цели да се осигури подобряване на достъпа и качеството на предоставяната спешна медицинска помощ, за да може и персоналът, работещ в системата, и пациентите, които ползват спешна медицинска помощ, да са удовлетворени и качествено и достойно обслужени“, заяви областният управител Бисер Михайлов.