Нова зона за спорт и площадка за игра в градската градина на Луковит 

  • 03 август 2020, 16:03
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 2

Започва реконструкция и облагородяване на градската градина в Луковит.

Стойността на проекта е 765 705,75 лв. без ДДС, от които финансирането от Европейския земеделкси фонд за  "Развитие на селските райони" е в размер 650 849,88 лв. и национално съфинансиране от 114 855,87 лв..

Крайният срок за изпълнение  на проекта е 05 юни 2022 г., посочват от общината.

На 29 юли се откри строителната площадка, а реалното изпълнение на строителните работи ще започне в средата на месец август тази година.

В обхвата на проекта е предвидена реконструкция и модернизация на съществуващата градина, като се запазва основната композиционна концепция и едновременно с това се добавят нови функционални зони, които да социализират парковата среда и да я приведат в съответствие със съвременните тенденции за градски дизайн.

Ще бъдат организирани нови пространства със зони за отдих край реката, ще се изгради нова площадка за игра и зона за спорт на открито, към зоните за разходка ще се оформят площи с нова растителност, ботанически кът и алпинеум, където могат да се провеждат учебни часове по ботаника на открито. Предвижда се подмяна на парковата настилка, нови бордюри към зелените площи, подмяна на парковото осветление, изграждане на ВиК системи - питейна чешма и фонтан. Ще бъдат подменени пейките и кошчета за отпадъци.

Конкретната цел на проекта е насърчаване на социалното приобщаване и създаване на предпоставки за оптимална жизнена среда в град Луковит чрез обновяване и осъвременяване на градската градина, която  има  нужда от нова зеленина и нова визия, за да стане социализиращ център за отдих и развлечения на малки и големи жители и гости на града.

Снимки: Община Луковит