Нови услуги за хора с увреждания в Гоце Делчев

  • 16 септември 2019, 15:35
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%9e%d0%93%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%94.

В община Гоце Делчев ще предоставят нови социални услуги по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев". Финансирането е на стойност 170 255 лева и е осигурено по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Проектът е насочен към нуждите на хората с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. За период от 12 месеца, включените в проекта ще получават в домашна среда здравно-социални услуги, съобразени с индивидуалните потребности на всеки потребител. За целта по проекта се назначават медицински сестри, домашни санитари, психолог и рехабилитатор.

Ще бъде закупено медицинско оборудване, подходящо за мобилна употреба - апарати за измерване на витални показатели, електрокардиограф, специализирано оборудване за рехабилитационни процедури в домашни условия: тренажор за пасивна и активна рехабилитация на долни и горни крайници.

Ще бъде осигурен и нов лек автомобил за персонала, който предоставя патронажните грижи. Документи за включване в проекта се подават в Информационния център на Общинска администрация - Гоце Делчев.