1435309675
Oбщина

Ново село

ВИЖ общините (11 общини)

Населени места: 5 села – Село Флорентин, Село Неговановци, Село Ново село(център на общината), Село Винарово, Село Ясен

Кметове на села

Кмет на с. Неговановци – Виктор Тодоров Флоров
Тел. 09348/2320

Кмет на с. Винарово – Гинко Василев Петров
Тел. 09345/2260

Кмет на с. Ясен – Огнян Стоянов Георгиев
Тел. 09348/2412

Кмет на с. Флорентин – Мая Захариева Иванова
Тел. 09316/2242