Ново тежко обгазяване в Гълъбово

  • 26 октомври 2016, 18:04
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 1 50

1

Ново тежко обгазяване на Гълъбово, регистрира екоинспекцията. Те са предупредили хората по възможност да не напускат домовете си.

Отчетено е превишение на алармения праг за серен диоксид. Първото прескачане на нормата е в 12 часа и е било 2,27 пъти над пределно допустимата концентрация, второто в 13 часа - 2,35 пъти, а в 14 часа - 1,77 пъти.

В такава ситуация населението не трябва да напуска жилищните сгради и работните помещения, съгласно указанията на Министерството на здравеопазването. Прозорците трябва да се затварят и да се избягват дейности на открито до понижаване на концентрациите на замърсителя, посочват екоинспекторите.

Останалите пунктове за контрол на въздуха в област Стара Загора не са регистрирали превишения.

От години районът системно има проблеми с надвишаване на допустимите норми за вредни емисии, като основен причинител се сочи енергийният комплекс „Марица Изток“. ТЕЦ-те са и глобявани.

На централите са издадени предписания за увеличаване на степента на сероочистване и за намаляване на товара на мощностите на четирите топлоелектрически централи в комплекса, които са източник на емисиите на серен диоксид, напомнят от РИОСВ-Стара Загора.