Нуртин Халил от Лясково благодари за новия  асфалт в селото

  • 28 август 2018, 18:01
  • Default profile Автор Ирина Ангелова
Medium %d0%90%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82  %d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%bd%d0%b8  %d0%be%d1%82%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b8    %d0%9b%d1%8f%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be  %d0%a7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be

Започна асфалтирането на улиците в едно от най-големите чернооченски села Лясково. Първата обновена улицата е тази, на която живее четиричленното семейството на Нуртин и Гюлбахар Халил, представители на Националната организация „Малки български хора”. „След операция се придвижвам със специален електрически скутер, асфалтирането на улицата значително ще улесни възможността да излизам”, обясни Нуртин Халил и благодари на общината от името на всички жителите на селото.

„Обновяването на улиците в село Лясково се извършва със собствени общински средства като се изпълнява капиталовия списък за 2018 г.”,  коментира кметът на община Черноочене Айдън Осман. Той посочи, че това е поредната инвестиция, която се прави в селото, където живеят 180 семейства. През миналата година са вложени средства за допълнително водоснабдяване на населеното място и така е разрешен проблемът с недостига на питейна вода.

Асфалтирането на улиците в Лясково включва подсилване и ремонт на трошено-каменна пътна основа, изкърпване, почистване на водостоци и отводнителни канавки, изсичане на храсти, възстановяване на съществуващи дъждоприемни шахти, изграждане на дренажи за отвеждане на подпочвени води и други дейности.