Няма кой да контролира спазването на Закона за държавния служител

  • 14 септември 2020, 13:31
  • Mini %d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0 Автор Иглика Горанова
Medium %d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b0 %d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0

Доц. д-р Снежана Димитрова преподава в Югозападния университет "Нефит Ролски", зам. председател е на Професионалното обединение на държавните служители.

-Г-жо Димитрова, защо кандидатите за държавна служба избягват да подават заявления за работа по електронен път?

-Защото няма информация, че това е възможно. Администрацията може да има и хубави инициативи и възможности, които да облекчават взаимоотношенията с нея, но те си остават често неразбрани. Възможностите за хората трябва да бъдат комуникирани с тях. В този случай при конкурсите заедно с обявите може да се насърчава електронното кандидатстване. Администрацията трябва да се рекламира като работодател и да вдига високо изискванията към кандидатите.

-Как може да се обясни факта, че на част от конкурсите се явява само един кандидат? Това липса на интерес към свободните позиции ли е?

-Явява се само един кандидат поради криза в доверието към институциите. Хората не вярват, че конкурсите не са нагласени за конкретен човек. Трябва да се работи върху доверието на обществото към администрацията.

И не на последно място, хората, които имат висока квалификация и умения не кандидатстват за работа в администрацията поради ниското заплащане, в сравнение със същата позиция в частния сектор. Също така, често се случва некомпетентен ръководител, сервилна обстановка и непредсказуемост в служебното развитие.

Някои от държавните ведомства не поддържат архив на конкурсите и така не става ясно дали прозрачно са се провели те. Кой контролира този процес?

Ще отговоря на този въпрос с въпрос. Има ли някой, който да контролира спазването на Закона за държавния служител? Инспекцията на труда осъществява някакъв контрол, но тя няма как да контролира прозрачността и публичността – основни принципи на държавната служба. Това е област, която е неконтролируема и незащитена. Затова част от администрациите не си правят труда да поддържат такъв архив.

Трябва да се осъзнае, че е важно в администрацията да влязат подготвени  млади хора, за да имаме една професионална държавна служба.