Няма решение за школата в Казанлък, коментират се само слухове

  • 23 октомври 2013, 08:03
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a5bc8b50ebb

Твърденията, че Центърът за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР в Казанлък ще бъде закрит и превърнат в бежански лагер, изведе гражданите на града на протест. В продължение на дни те настояваха за официална позиция от държавата. По темата потърсихме мнението на областния управител на Стара Загора Живка Аладжова.


 


Госпожо Аладжова, ще се превърне ли Центърът за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР в Казанлък в бежански лагер? Има ли вече официално становище на държавата?


Няма решение за това полицейската школа в Казанлък да се превърне в център за настаняване на бежанци. Вътрешният министър Цветлин Йовчев е заявил категорично, че няма и решение за закриването на школата, но ще се прави преструктуриране.


Лично разговарях със заместник-министъра на вътрешните работи Васил Маринов, когато беше тук. Той дойде, за да огледа базите. Разбирате, че всяко едно министерство, включително вътрешното, има необходимост от оптимизиране. Това обаче предстои да се случи след подробен анализ. Ако е необходимо ще се съберат експерти, които да огледат и преценят възможностите за оптимизиране.


Политическа партия ГЕРБ направи едни назначения най-нецеленасочено. Свидетел съм в моята администрация – какво препокриване има на длъжности. Всеки един държавен служител трябва да бъде натоварен с конкретни отговорности, а не да има раздут щат на държавна администрация, която да тежи на държавата. В същото време държавният служител е такъв, за да служи на държавата. Той трябва да бъде в полза на хората.


В такъв случай, след като се говори за такива стъпки като оптимизиране на школата, безсмислени ли са протестите на хората в Казанлък?


За мен нито един протест не е безсмислен. Живеем в гражданско общество, всеки има право да изразява своето мнение. Правителството, което аз представлявам е едно от правителствата, които има най-голяма чувствителност и чуваемост към проблемите на хората. Виждате, че излиза гражданското общество – и има корекции. Аз също работя така, изграждайки обществения консултативен съвет, за мен е важно да мога да чувам обикновените хора. Затова съм изградила и моите контакти с хората. Мисля, че се прави опит темата да бъде политизирана – както напрежението, така и самите протести.


Като гражданско общество трябва да говорим, но не бива това да води до ескалация на напрежението. Категорично заставам зад всички институции, които функционират на територията на област Стара Загора. Всяка една позиция, която е в полза на областта – аз ще се боря за нея.


Коя е позицията, която ще защитите - тази за оптимизация или искането на гражданите на Казанлък?


Към настоящия момент разговор в посока закриване на Центъра в Казанлък  и превръщането му в лагер за бежанци не е провеждан с мен. Като областен управител на област Стара Загора нееднократно съм заявявала и отново заявявам, че подкрепям гражданското общество, изразените становища и мнения. И по този въпрос сме единни с гражданите на Казанлък. Но трябва да я ясно, че до този момент ние – аз като Областен управител и инициативните граждани на община Казанлък, изразяваме позиция. Всъщност, коментираме не решения, а слухове и догатки.


Бих искала дебело да подчертая, че от позицията, която заемам вече четири месеца  защитавам и заставам зад всяка една позиция, свързана с отстояването на интересите на граждани и институции в област Стара Загора.


Заемам поста на областен управител от 4 месеца, както и екипът ми работи от толкова време - тоест ние не сме успели все още да проверим във всяка една сфера. Тепърва се запознаваме със структури, хора, служители, и това е напълно разбираемо. Разбира се, системата има нужда от оптимизиране. Щом има – значи целесъобразно ще се направи.


Дори да има необходимост, това ще бъде решено на експертно ниво. Едва тогава ще се правят промени. Аз заставам и защитавам функционирането и запазването на школата в Казанлък. Това е и позицията на народните представители от „Коалиция за България”.


Вие участвахте в срещата на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион. Какво бе обсъдено и каква е степента на готовност на общините от област Стара Загора?


Представена бе актуална информация относно дейността на работните групи  по  разработване на програмите от следващия програмен период. Съветът обсъдени и прие Годишната индикативна програма за дейността си през 2014 година, както и Доклад за оценката на въздействието на законодателството за регионално развитие. Целта на оценката се изразява в установяване ефектите от прилагането на действащото законодателство върху състоянието и развитието на обществените отношения, свързани със стратегическото планиране, програмиране, управление, ресурсно осигуряване и други.


В момента поставяме основите на новия програмен период, което е изключително важно, за да дадем възможност всички онези програми, които предстоят, да достигнат до хората. Искаме работата ни да гарантира повишаване качеството на живота на гражданите.


Аз имам грижата да започне подготовката на общините от Старозагорско за проектите в следващите 7 години. Предстои среща на кметовете от областта, за да започнем работа в посока на подготовката. Това е една от моите основни задачи. Много неща имаме да обсъдим с кметовете, защото област Стара Загора ще участва по доста проекти. Ще обсъдим ВиК-проектите, които минаха на разглеждане.


Кои са най-неотложните проблеми?


Проблемите са разделени в няколко ресора. Един от тях е например ВиК. Това е една от най-големите необходимости на хората. Това е свързано с техния начин на живот, безопасността им, бита им. Важно е да осигурим предоставянето на питейна вода, на канализация. Областта ще набляга именно на проектите за водни цикли.


Предприехте първи стъпки към възстановяване статута на териториалната дирекция на НАП, какъвто бе до началото на 2010 година, в Стара Загора. Какви са мотивите ви и ще се реализира ли тази ваша идея?


Идеята за създаване на териториално звено на НАП е един от основните ми ангажименти. Ще направя всичко възможно, за да я реализирам докрай. Област Стара Загора, по икономически растеж през 2010 година е на второ място, след София. Към настоящия момент е на 4-то място по производство на БВП и считам, че областта и бизнесът заслужават да бъде върнат статутът на териториална дирекция на НАП.


Ние разполагаме с административен капацитет и материална база, за да бъде реализирано нашето искане. Област Стара Загора се намира на едно от най-високите места по икономически растеж и е в интерес на бизнеса НАП да има териториална дирекция. Всяко едно ходене до дирекцията в Пловдив коства средства и неудобства за платците. Една от моите каузи е да защитавам интереса на хората, които създават работни места. Затова имам и подкрепата на общността и местния бизнес.


Ще се осъществи ли проектът за нов спортен комплекс?


Работим в тази насока. С ръководството на община Стара Загора в лицето на кмета Живко Тодоров сме се уточнили, че политически принадлежности не ни вълнуват. Ние сме оцветени и ние заедно работим по реализирането на този проект. Комплексът трябва да бъде изграден върху част от  терена на бившите артилерийски казарми в Стара Загора. Затова, аз като посредник на интересите на хората пред държавата, проведох и среща с военния министър Ангел Найденов.


Един от важните проблеми в министерството е социалният – осигуряването на жилища на военни. В тази посока министърът поиска да бъдат отпуснати жилища от община Стара Загора. Проведохме няколко срещи с кмета на общината Живко Тодоров по тази тема. Предстои да се внесе, по думите на кмета и председателя на Общинския съвет, предложение за осигуряване на такива жилища. Каквото е необходимо да се направи – то ще бъде свършено, за да може да се реализира този проект, защото една такава спортна зала е нещо, от което имаме нужда.