Обединихме силите си, за да изведем земеделието в Павликени напред

  • 22 юни 2014, 17:12
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 536f97f738338

Порталът на българските общини Kmeta.bg даде старт на четвъртото издание на конкурса "Кмет на месеца", а през юни избрахме темата "Земеделие".


Номинирахме кмета на Павликени инж. Емануил Манолов заради заслугите му в земеделския сектор в района.


Традиционно екипът на Kmeta.bg търси за коментар номинираните градоначалници, за да разкажат повече за дейността си.


- Г-н Манолов, на 10 юни стартира четвъртото издание на конкурса на Портала на българските общини Kmeta.bg "Кмет на месеца". Как приемате вашата номинация по темата "Земеделие"?


- Темата "Земеделие" е сред най-характерните за аграрен регион като Павликени, затова и гледам на номинацията си като предизвикателство и възможност да покажем какво сме постигнали в тази сфера.


Павликенският район е известен в цяла Европа с декоративната растителност, която се произвежда при нас. Наред с розовите масиви, при нас се отглеждат и пшеница, ечемик, слънчоглед, трайни насаждения, лозя. Общата площ на земеделските земи в общината е близо 500 хил. дка., близо 80% от тях са ниви, следвани от пасища и мери и площите с трайни насаждения.


Общината има собственост в размер на 65 225 дка, от които над 36 000 дка са наети. Основната част от наетите площи са пасищата и мерите, след тях са нивите.


Действащите договори за наем на общинска земя са 149. Имаме и два договора за аренда.


- Търсите ли нестандартни начини за насърчаване на предприемчивостта в земеделието? Какви проекти разработвате в тази насока?


- Откликнахме скоро на предложението на фирма "Лингнум" за създаване на трайни насаждения от ценни дървесни видове и предложихме площ от близо 465 дка, която те наеха под аренда за 25 години. Имотът е в землището на село Сломер и вече са засадени череша, бяла акация, черница, черен орех, хималайски и атласки кедър, скоруша и др.


От добитата дървесина след време ще се изработват вътрешното оборудване за луксозни яхти, музикални инструменти и др. За нас е важно, че в резултат на реализирането на проекта, се създадоха 5 постоянни работни места и се облагороди земя, която преди това не се използваше целесъобразно.


Друг имот е предоставен за 30 години под аренда на инвеститор в с. Дъскот, в който е създаден лозов масив. Политиката на общината за насърчаване на земеделските производители се изразява основно в два аспекта. Единият включва наемане на земеделска земя, която не е обработвана повече от 3 години с цел разработването й. Механизмът, който сме възприели, е отдаването й под наем на преференциални цени, като през първата година размерът на наема е 40% от наемната цена, за втората 60%, за третата 85% и за всяка следваща 100%. Другият аспект включва насърчаване на земеделските производители за комасация на земята.


В общината реализирахме проект, който фирма, притежаваща повече от 90% от имотите в местността "Бели бряг" край града, изкупи от общината повече от 100 дка полски пътища, разделящи имотите им, след промяна начина на трайно ползване и проектиране от страна на общината пътища, осигуряващи достъп с главната транспортна мрежа до имотите, които не са собственост на фирмата.


- Имате ли партньор в лицето на държавата? Тя подпомага ли на производителите в Община Павликени, търсите ли помощ от нея?


- Отношенията ни с централната администрация са базирани на коректност и ясни принципи. В лицето на министър проф. Греков срещаме разбиране и подкрепа. Той застана до нас в инициативата на Професионалната гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" да се подпише харта за партньорство между училището и бизнеса. Общината и министерството станаха гарант за изпълнението на този принципен документ.


Трябва да подчертая, че училището е единственото земеделско училище в цялата Великотърновска област. Те са прозрели, че професионалното образование трябва да върви ръка за ръка с обучението в реалната бизнес среда, за да бъдат създадени компетентни кадри. Над 50 земеделци и хора от аграрния сектор подкрепиха хартата и през следващите години ще излязат с реални действия за по-добро образование на павликенските ученици. Това може да включва стипендии, менторство, професионални практики, наемане на работа и т.н.


Бизнес, училище и местна власт обединиха усилия, за да изведат земеделието на по-високо ниво в района на Павликени. Вярвам, че тези усилия ще бъдат непрестанни и скоро ще дадат резултат.


Важна за Община Павликени е и Програмата за развитие на селските региони. Имаме разбирането на Държавен фонд "Земеделие" и на Областната дирекция на ДФЗ. Със средства на програмата ние строим пътища, спортни обекти, социални заведения за деца и др. Завършихме новия градски площад "Свобода" преди година и нашите жители се радват на придобивката.


Интересен е новият ни проект за първоначално залесяване на неземеделски земи, отново с финансиране от ПРСР. Основната му цел е създаване и поддържане на горски масиви с обща площ 422,158 дка, находящи се в землищата на с. Караисен, с. Батак, с. Патреш и град Павликени.


Тези площи ще бъдат залесени със зимен дъб, планински ясен и липа, за да се увеличи лесистостта в района. Така ще се ограничи процесът на деградация на почвите и ще се създаде временна заетост за местното население.


- Каква част от населението в Община Павликени се занимава със земеделие?


- На територията на Община Павликени са регистрирани 455 земеделски производители. Традиционно се залага на зърнените култури - пшеница, царевица, ечемик, соя, а от техническите - на слънчогледа.


Известни сме в цялата страна и в чужбина с качеството на декоративната растителност, която се отглежда при нас. Традициите в тази област датират от близо век при нас, затова павликенските рози и декоративни храсти се продават с успех и в чужбина.


Още в античността тук с вещина е практикувано лозарството и не е случайно, че 77% от трайните насаждения на територията на общината са лозя, които осигуряват суровина за местните винарски изби в селата Караисен и Върбовка.


В Павликени се намира и Опитна станция по соята. Там се поддържа растителен генофонд от: 541 образци соя, 346 образци пролетен грах, 45 образци фий, 75 образци едногодишни фуражни треви, 6 образци многогодишни фуражни треви. Поддържането им се осъществява в колекционни и селекционни питомници, на обща площ от 40 дка.


Учените в опитната станция извършват научно-изследователска дейност по два самостоятелни научни проекта за генетично подобряване на едногодишни бобови култури и за селекция на бобови треви за пасищно използване в България.


Виждате, че земеделието в Павликени обхваща хора от всички групи на обществото - младите хора, които изучават занаята, работещите в аграрния сектор, научните работници, производителите.


- Как насърчавате хората да се занимават със земеделие, макар че Павликени се слави с традици в тази област?


- Традицията при нас е най-важна. За жителите на нашите 20 населени места земеделието е основен поминък от векове. Опитът и климатичните условия безспорно са важни. Привързаността към земята не може да се замени с нищо друго.


*Гласувайте в конкурса "Кмет на месеца" на www.kmet.kmeta.bg