Областен съвет за изграждането на електронна система за управление във Велико Търново

  • 12 юни 2015, 07:35
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 57786714 8b2a 261b

Меморандум за взаимодействие и дългосрочно сътрудничество „Единно управление- регионална инициатива Е-регион” беше подписан вчера в община Велико Търново, като инициативата е на кмета инж. Даниел Панов.
Крайната цел е изграждането на единен център за електронни услуги, който ще пести време и разходи както на институциите, така и на гражданите. За пръв път в страната подобно споразумение за комплексни административни услуги обхваща не само една община, а територията на цяла област.


Облекчени ще бъдат особено жителите на по-отдалечените от областния център населени места, които ще могат да се сдобиват с нужните документи в своята община. Подавайки там заявление и плащайки таксата, информацията ще се придобива по електронен път благодарение на единния център за услуги. Така гражданите, без излишни разходи и губене на време, ще могат да си вадят свидетелства за съдимост, удостоверения за раждане и др.
За изграждането на електронната система за управление ще бъде създаден областен съвет, който за подпомогне работата. За реализирането на центъра ще се търси европейско финансиране.
На подписването на меморандума присъстваха представители на над 20 институции и организации.