Обновяват улици, учебна и спортна база в Ардино с над 2 млн. лв.

  • 08 май 2019, 15:15
  • Default profile Автор Ирина Ангелова
Medium %d0%90%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be

Кметът на община Ардино Ресми Мурад подписа три договора с изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ Живко Живков за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Срокът за изпълнение на проектите, които ще се реализират в град Ардино е 36 месеца, а общата стойност на одобрените средства е 2 204 695 лева. Предвидените дейности са по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура, уточниха от общинска администрация.

Половината от средствата или 1 172 571 лв. ще бъдат за реконструкция  и рехабилитация на шест основни улици и принадлежащите към тях тротоари в Ардино и кв. Горичево.

Вторият проект е на стойност 935 814 лв.  Средствата са за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски“. Ще  бъде извършено вътрешно освежаване на класните стаи и цялостна подмяна на ел.инсталацията, също преасфалтиране нa  училищния двор и подмяна на настилка от тротоарни плочи по пешеходните алеи.

Близо 100 хил.лв. са заделени за реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино. В парк „Нилюфер“ ще бъдат обновени комбинирано игрище за хандбал и волейбол и игрището за тенис на корт.