Оборудването на велинградската болница пак се забавя

  • 15 декември 2013, 15:55
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a57695ab314

Проектът за оборудване на общинската болница във Велинград отново стигна до Комисията за защита от конкуренцията. Този път жалба подаде фирма, участвала в конкурса за строително-монтажни дейности в здравното заведение. Несъгласието е от "Термикс Ес" срещу класирането и заповедта на кмета на общината Иван Лебанов, с която бе определен победител в конкурса. В процедурата участваха общо 8 фирми, които претендираха за изпълнението на дейности в размер на 570 хиляди лева.


В момента проектът за доставка на оборудване за общинската болница е частично стопиран заради сходна процедура по обжалване на конкурса за доставка на медицинско оборудване. Досега по Оперативна програма "Регионално развитие" се разрешаваше временно спиране на проекти заради процедури по обжалване, но от 1 декември, тази практика вече не е позволена.


Обществената поръчка за доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ-Велинград е част от спечеления проект на местната община по ОП "Регионално развитие" за модернизация на общинското здравно заведение.