Обществена трапезария в Търговище храни 60 социално слаби

  • 03 юли 2013, 07:34
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a1bfa0cccab

Обществена трапезария в Търговище ще осигурява храна за 60 нуждаещи се потребители в продължение на 6 месеца. Социалната услуга в града стартира на 15 юли, като за целта са отпуснати 17700 лева. Средствата са предоставени от Фонд "Социална закрила" и ще покрият нуждите на трапезарията до 31 декември тази година. От социалната услуга ще могат да се възползват не само граждани на Търговище, но и хората от селата Макариополско, Острец и Дралфа, уточняват от общинската администрация.


Според изискванията на Фонд "Социална закрила" обществената трапезария е предназначена за лица и семейства, които получават месечни социални помощи, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, както и за самотноживеещи с минимални пенсии. Храна ще получават също скитащи и бездомни деца и възрастни. Ще бъдат изготвяни седмични менюта, като в тях ще бъдат включени топли храни.


Предвижда се възможност храната да се предоставя на място в "Социален патронаж" срещу подпис на съответния потребител. В структурата започва приемане на заявления-декларации. Специална комисия ще определя кои да са потребителите, които ще се възползват от социалната услуга. Комисията се назначава със заповед на кмета на града, като един от членовете й трябва да е представител на Дирекция "Социално подпомагане".