Община Банско и община Волви със съвместни форуми и развиват туризма

  • 10 юли 2019, 17:03
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium ade8ad4c941af395d8d83a6d59f07e23

Кметът на община Банско - Георги Икономов, и кметът на гръцката община Волви - Диамандис Лиамас, подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между местните власти. Предвижда се партньорство и взаимноизгодно сътрудничество, да осъществят съвместни дейност в областта на опазването на околната среда, развитието на туризма, сътрудничеството между бизнеса, гражданското общество, образованието, културата, спорта и младежките дейности.

Двете общини ще осъществяват съвместни форуми, обмени - туристически, спортни, културни и др. от взаимен интерес. Предвижда се също кандидатстване по отворени процедури по “ИНТЕРРЕГ и Хоризонт 2020”, “Европа за гражданите” и други европейски инициативи в сферата на опазване на околната среда, превенция на природни бедствия и др.

Спортни, културни и младежки обмени, подобряване на административния капацитет на местните власти от страните членки на ЕС; обмени в сферата на бизнес партньорство, добри туристически практики и други дейности също са част от споразумението. Конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят писмено за всеки отделен случай и всеки отделен проект за кандидатстване в Брюксел.