Община Черноочене търси асистенти за хора в нужда

  • 11 декември 2015, 15:33
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a5cb4ed330b

Кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Социални услуги за независим живот“. Проектът е част от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Независим живот“, който цели обгрижването на 65 души със затруднения да се грижат самостоятелно за себе си. Те ще бъдат подпомагани от асистенти.


Продължителността на проекта е 22 месеца, като социалните услуги ще се предоставят в рамките на година и половина. Първите 4 месеца са предвидени за подбор на ръководен екип, асистенти и нуждаещи се от грижи. Предвижда се асистентите да започнат работа през април 2016 година.


Според Айдън Осман служителите в изградения Център за социални услуги в домашна среда ще могат да помагат на нуждаещи се, като се съобразяват с личните им потребности .На всички кандидати за социални усруги ще се изготвят индивидуални оценки с цел подобряване качеството им на живот и преодоляване на последиците от социалното изключване.


„В последните 4 години сме завършили работата по 4 европейски проекта, по които са обхванати над 100 души в неравностойно положение. Над 60 трайно безработни бяха ангажирани по социалните програми за заетост”, сподели още кметът на Черноочене Айдън Осман .