Община дава 1000 лева стипендия за студент по електроника

  • 20 март 2019, 12:58
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium img 2857 edit

Кметът на Ловеч Корнелия Маринова внесе предложение до общинските съветници за учредяване на стипендия „Акад. Димитър Мишев“ в областта на физиката, електрониката, автоматизацията и електротехниката. Предстои общинските съветници  да приемат Статут за присъждане на специалната стипендия на името на академик Димитър Мишев, почетен гражданин на Ловеч и да възложат на кмета на Община Ловеч да разработи и утвърди правила за провеждане на процедура за определяне на получателя на специалната стипендия. Предлага се стипендията да е в размер на 1000 лева и да се подсигурява от бюджета на Община Ловеч.

В мотивите се отбелязва, че академик Димитър Мишев е един от най-изявените в международен мащаб учени в областта на космическите изследвания, телевизионната и комуникативната техника. Той е почетен гражданин на Ловеч. Носител е на множество престижни награди за принос в науката.

Акад. Мишев е и главният създател на цветната телевизия у нас. Основател и ръководител на дистанционните изследвания на Земята от Космоса – научно направление, с което страната ни е със световен авторитет. Той е автор и съавтор на 66 патента и изобретения (български, руски и френски), на 300 публикации в научни списания, на 40 книги, учебници и ръководства. Член е на около 20 международни и национални научни асоциации, федерации и дружества. Акад. Димитър Мишев е личност, с която Ловеч и всички ние като ловчалии и негови съграждани с основание можем да се гордеем.

Стипендията се учредява за приноса на акад. Мишев във фундаменталните изследвания на космоса и създаване на цветната телевизия в България.  Стипендията се предлага и във връзка с това, че през 2019 г. се навършват 40 години от полета на ген.- лейтенант Георги Иванов в Космоса.

Предлага се право на кандидатстване за стипендията да имат ловешки ученици, записани за студенти редовно обучение в български университети в областта на физиката, електрониката, автоматизацията и електротехниката.