Община Хасково кандидатства за разкриване на 409 работни места

  • 29 октомври 2014, 15:29
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a57ef291b39

През следващата година по 11 проекта за Регионалните програми за заетост и обучения в Хасково се очаква да започнат работа 409 души от региона. Това стана ясно по време на заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в Хасково, председателствано от зам.- областният управител Иван Станчев


Разгледаните и одобрени проекти са за близо 1,9 млн.лв., като почти на 90 % от тях ще бъдат финансиране от държавния бюджет. Проектите ще създадат заетост, предимно в групите до 29 и над 50-годишна възраст за времет между 8 и 12 месеца


Тополовград е общината, където е заявен най-голям брой лица, на които ще се осигури работа - 100 души. За начинанието там са необходими малко над половин милион лева.


За общините Димитровград заявените са работни места за 77 души и необходими средства 352 00 лв. за Любимец-работа за 60 безработни / и Минерални бани и Ивайловград са заявили осугуравянето на заятост за по 50 души.


Сдружението „Клуб на инвалидите с физически увреждания“ предвижда заетост на 2 лица за 12 месеца, като за това са необходими 8178 лв. Областна администрация Хасково ще създаде заетост на 8 безработни лица, които ще се грижат за поддръжка на държавен имот. За това е предвидена сумата от 32853 лв.


Предстои проектите одобрени от областната коисия, да бъдат внесени в Министерството на труда и социалната политика за одобрение.