Община Хасково вече работи с нови заявления

  • 16 юли 2019, 12:25
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0 %d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be

От днес община Хасково предлага 16 унифицирани услуги и три документа на уеднаквени бланки. Промяната се налага с Постановление на Министерски съвет в сила от днес относно стандартизирани образци на заявления.Новите формуляри и документи са еднакви за цялата страна. Това е първият етап на уеднаквяване на документите издавани от общините в България. Всяка община има  повече от 140 улуги.Сред новите бланки са тези за заявления за за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние, за издаване на скици за недвижими имоти, за разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж, за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот, за издаване на виза за проектиране, за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина, за одобряване на подробен устройствен план, и др.